Digitaal stemmen

Regelmatig wordt er digitaal gestemd op foto's. In plaats van de gebruikelijke plaats 1e, 2e en 3e plaats aan te wijzen door aan iedere foto respectievelijk 3, 2 en 1 punt toe te kennen hebben we op verschillende onderdelen gestemd zoals compositie, afdruk, algemene waardering of emotie.


Hoe werkt dat dan?

Tijdens een clubavonden wordt de leden gevraag een foto op papier mee te nemen, afhankelijk van het thema. Voor het stemmen hebben de clubleden de foto's op tafel gelegd. Hierna lopen ze langs de foto's rond met een mobiel waarbij ze per foto op de verschillende onderdelen punten geven via een webformulier. Later worden de punten in een spreadsheet (zoals excel) opgeteld. Zie plaatje hieronder voor een grafiek van de gegeven punten. [SOM betekent optellen]

De aspecten die beoordeeld werden waren:

1) Compositie

2) Afdruk kwaliteit

3) Algemene waardering van de foto

4) Roept de foto emotie bij je op?

Het blijkt dat de foto's anders, beter, besproken worden want de clubleden worden gedwongen naar verschillende aspecten van een foto te kijken.

De punten van het 4e item, emotie is niet meegenomen in de totale puntentelling omdat emotie vooraf als te subjectief werd gezien en het ook in het onderdeel "Algemene waardering van de foto" zit. Echter bleek achteraf dat de foto's die bij de clubleden de meeste emotie oproepen ook die waren die overall de meeste punten kregen op de andere onderdelen.

Uitgelicht Artikel
Recente Artikelen
Zoeken op Tags
Er zijn nog geen tags.